Opiskelu- ja työhistoria

Koulutieni aloitin Kankaanpäässä Vihteljärven kyläkoulussa. Peruskoulun jälkeen lähdin opiskelemaan maatilatalouden perustutkintoa Ilmajoen maatalousoppilaitokseen Etelä-Pohjanmaalle. Sieltä jatkoin Seinäjoen ammattikorkeakouluun lukemaan AMK-agrologiksi. Opiskelu Ilmajoella kasvatti minua ammatillisesti paljon. Suoruus ja yrittäjyys ovat asioita, joita erityisesti opin pohjalaisilta opiskelukollegoiltani. Myös tuttava- ja ystävyysverkostot muodostuivat tuohon aikaan varsin laajoiksi.

Opiskelujen välissä suoritin varusmiespalveluksen. Aloitin Niinisalon tykistöprikaatissa ja alokasajan jälkeen pääsin reserviupseerikurssille Haminaan. Niinisaloon palattuani osallistuin aliupseerikoulun apukouluttajana kaksiin taisteluharjoituksiin Rovajärven ampuma-alueen vaativissa olosuhteissa. Reserviin siirryin vänrikkinä.

Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt kotitilallani. Vuodesta 2008 olemme omistaneet maatilamme yhdessä aviopuolisoni kanssa. Lypsykarjaa meillä on ollut alusta lähtien. Vuonna 2012 rakensimme lihanautakasvattamon ja vuonna 2017 laajensimme lypsynavettaa ja siirryimme robottilypsyyn. Viljelypinta-alaa olemme määrätietoisesti hankkineet lisää ostamalla ja vuokraamalla. Metsää on tällä hetkellä noin 100 hehtaaria ja jatkossa panostamme sen lisähankintaan.

Tilan töiden ohella olen tehnyt pienimuotoista metsäkoneurakointia. Metalli- ja rakennustyöt minulle mieluista puuhaa.